Лична информация

INFORMIRAI.ME запазва правото си да използва информацията, която постъпва в системата за обслужване на заявки от потребителите и за целенасочени предложения, свързани с допълнителни услуги и продукти.

INFORMIRAI.ME в отделни случаи може да използва тази информация за комуникация с потребителите, във връзка с промени в регистрационните и абонаментните правила, нови услуги или проблеми с регистрацията.

В отделни части на системата INFORMIRAI.ME, само потребители, осигурили достоверна лична информация, могат да се възползват пълноценно от услугите, възможностите и предложенията в съответната секция.

Сигурност

Цялата информация, подадена от потребителите, преминава определени електронни процедури за защита от непозволен достъп и гарантиране сигурността и актуалността на информацията.

Разгласяване

Информационната система INFORMIRAI.ME може да позволява достъп до лична информация на потребителите на трети лица, които да я използват за директен контакт и/или реклама на други продукти и услуги. По тази причина INFORMIRAI.ME дава възможност на потребителите за блокиране на неразрешен достъп до личната им информация.

Cookies

Достъпът до информационната система INFORMIRAI.ME е възможен само чрез браузер с акгивирана функция за получаване на Cookies. Cookies са текстови файлове, които се записват през браузера и служат за идентификация. Cookies сами по себе си не осигуряват лична информация, освен ако потребителят не предостави такава чрез регистрация в системата. В този случай личната информация може да бъде свързана с получените Cookies.

Въпреки всички обезопасителни мерки за защита от неразрешен достъп до потребителска информация, INFORMIRAI.ME не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена.